Giới thiệu dịch vụ

Sách mới tái bản

Tuyển dụng

Chuyên đề 2: Kỹ năng tuyển dụng (2 ngày)

Mục tiêu:

Nhà tuyển dụng giỏi là người vừa biết thiết lập chiến lược, chính sách tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp vừa sử dụng thành thạo các kỹ thuật, công cụ tuyển dụng nhằm tuyển được đúng người cho đúng việc. Chuyên đề tuyển dụng được thiết kế nhằm giúp các lãnh đạo doanh nghiệp, các cán bộ quản lý và chuyên viên tham gia tuyển dụng có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Thiết lập chiến lược, chính sách tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Hiểu biết về quy trình, nguyên tắc, tiêu chuẩn tuyển dụng.
 • Thực hành các kỹ năng tuyển dụng.

Xem tiếp...

Tái cấu trúc

Tái cấu trúc và phân công chức năng, nhiệm vụ trong bộ máy quản lý (1 ngày)

Mục tiêu:

Sau khi tham dự đầy đủ khoá học này, học viên có có khả năng tốt hơn về:

 1. Sự cần thiết và các nguyên tắc cơ bản của tái cấu trúc tổ chức.
 2. Phân công, chức năng nhiệm vụ trong bộ máy quản lý hợp lý theo mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của tổ chức.

Nội dung:

 1. Sự cần thiết và các nguyên tắc cơ bản của tái cấu trúc tổ chức.
 2. Ma trận phân công chức năng nhiệm vụ trong bộ máy quản lý.
 3. Thiết lập bản mô tả công việc bộ phận.
 4. Thiết lập hệ thống chức danh và cách thức phân tích công việc của các chức danh trong công ty.
 5. Tình huống thực hành.

Xem tiếp...

Kỹ năng thiết lập hệ thống lương và quy chế trả công lao động

Kỹ năng thiết lập hệ thống lương và quy chế trả công lao động (3 ngày)

Mục tiêu:

Sau khi tham dự đầy đủ khoá học này, học viên có có khả năng tốt hơn về:

 • Hiểu cấu trúc, nguyên tắc, hình thức trả lương hiệu quả.
 • Biết phân tích công việc, 
 • Biết cách xác định giá trị công việc.
 • Biết kỹ thuật xác định giá trị công việc
 • Biết xây dựng hệ thống bảng lương doanh nghiệp theo 3 P (trả lương theo vị trí công việc, trả lương theo kết quả và năng lực cá nhân).
 • Biết cách khoán lương và thiết kế chính sách tiền lương, thưởng có tính kích thích trong doanh nghiệp.

Xem tiếp...

Quản trị nguồn nhân lực dành cho giám đốc

Chuyên đề1: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực dành cho giám đốc

Mục tiêu:

Sau khi tham dự đầy đủ khoá học này, học viên có có khả năng tốt hơn về:
• Hiểu được xu hướng, quan điểm nhận thức mới và những thách thức trong quản trịnguồn nhân lực.
• Nắm được kiến thức và biết cách áp dụng các kỹ năng quản trị nguồn nhân lực theo cách chuyên nghiệp, hiện đại.
• Biết thiết lập chiến lược, chính sách và sử dụng các nguồn lực, các
công cụ nhằm nâng cao trình độ quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Xem tiếp...

Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc

Kỹ năng đánh giá hiệu quảcông việc

Mục tiêu:

Sau khi tham dự đầy đủ khoá học này, học viên có có khả năng tốt hơn về: 

 1. Hiểu và giải thích được sự cần thiết của đánh giá hiệu quả công việc tại DN nhằm tạo động lực và áp lực cho CBNV nâng cao hiệu quả làm việc.
 2. Biết cách thiết lập mục tiêu công ty, bộ phận, cá nhân 
 3. Biết cách đo lường mục tiêu bộ phận, cá nhân theo KPI.
 4. Hiểu về hệ thống quản lý đánh giá hiệu quả làm việc, các công cụ và thông tin cần có trong quá trình quản lý hiệu quả làm việc. 
 5. Có kỹ năng phỏng vấn đánh giá hiệu quả làm việc.

Xem tiếp...

Đăng nhập

Liên kết

Số lượng truy cập

Hôm nay8
Hôm qua18
Tuần này8
Tháng này305
Tổng cộng62219
Thứ hai, 18 Tháng 12 2017 10:29

Liên hệ

Email:  info@danthanh.vn
fax:  84-8-35180508

Khách hàng của chúng tôi

clip_image001D.jpg
clip_image002.jpg
clip_image002A.jpg
clip_image002B.jpg
clip_image002_1.jpg
clip_image002_10.jpg
clip_image002_11.jpg
clip_image002_12.jpg
clip_image002_13.jpg
clip_image002_14.jpg
clip_image002_2.jpg
clip_image002_3.jpg
clip_image002_4.jpg
clip_image002_5.jpg
clip_image002_6.jpg
clip_image002_7.jpg
clip_image002_8.jpg
clip_image002_9.jpg
logo (1).jpg
logo (10).jpg
logo (11).jpg
logo (12).jpg
logo (13).jpg
logo (14).jpg
logo (15).jpg
logo (16).jpg
logo (17).jpg
logo (18).jpg
logo (2).jpg
logo (3).jpg
logo (4).jpg
logo (5).jpg
logo (6).jpg
logo (7).jpg
logo (8).jpg
logo (9).jpg